Općinsko vijeća Travnik zakazalo je 2. vanrednu sjednicu, koja će se održati 06.04. 2011. godine (SRIJEDA), u 10,00 sati, u Velikoj sali Općine Travnik.
Na osnovu člana 123. stav 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od pririodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03 i 22/06), člana 31. Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području općine Travnik (''Službene novine Općine Travnik'', broj: 2/08) i članom 39. stav 2. Statuta Općine Travnik (''Službene novine Općine Travnik'', broj 11/05), Načelnik Općine Travnik donio je Rješenje o organizovanju Službi zaštite i spašavanja Općine Travnik.
Obavještavamo građane sa područja općine Travnik da su se stekli uslovi za provođenje Zakona o upotrebi i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade te upravljanju zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade („Službene novine SBK/KSB“, broj: 11/00 i 7/05) i Pravilnika o uslovima i načinu izbora upravitelja stambenih zgrada, postupku dodjele certifikata, pravima i obavezama etažnih vlasnika i upravnika, uslovima pod kojima se gubi certifikat upravnika, te načinu promjene upravnika i postupku određivanja prinudnog upravnika za pojedine zgrade („Službene novine Općine Travnik“, broj: 6/10).
Danas je u Velikoj vali općine Travnik ,u organizaciji Općinskog vijeća Travnik, održana javna rasprava u predmetu davanja predhodne saglasnosti za iskorištavanje vodnih snaga toka „Skok-Dedića potok“ u MZ Vitovlje.
Obavještavamo građane da je, u skladu sa Programom rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2011. godinu i Odlukom Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje o odobravanju realizacije Programa zapošljavanja i samozapošljavanja žena u 2011. godini, broj: 01/1-49-284/11 od 2.2.2011.godine, Federalni zavod za zapošljavanje raspisao Javni poziv za učešće u Programu zapošljavanja i samozapošljavanja žena u 2011. Godini. Tekst Javnog poziva i obrasce zatjeva, izjava i uputstava zainteresovani mogu preuzeti na linkovima ispod teksta.
Općinsko vijeće Travnik zakazalo je 30. redovnu sjednicu ,koja će se održati 15.03. 2011. godine (UTORAK), u 10,00 sati, u Velikoj sali Općine Travnik.
Konstruktivnost predstavljanja Travnika na Sajmu gradova i općina Jugoistočne Evrope ogleda se i u konkretizaciji aktivnosti i razgovora koji su vođene prvog dana Sajma između predstavnika Travnika i općine Karpos iz Republike Makedonije. Naime ova makedonska Općina je iskazala interes o uspostavljanju međuopćinske saradnje te je danas, nakon dogovora potpisivana i Povolja o namjeri za uspostavljanje saradnje koju su potpisali načelnici,Tahir Lendo i Stwevcho Jakimovski .
Načelnik Općine Travnik danas je ,nakon niza sastanaka i postignutih dogovora usaglasio postojanje zajedničkih interesa sa općinom Martinska Ves, jednom od općina hrvatskog grada Sisak. Načelnik ove općine , Ivica Dadović , sa velikim interesovanjem obišao je štand Travnika na kojem je održan zajednički sastanak i upriličeno potpisivanje Povolje o namjeri za uspostavljanje saradnje. Ovom prilikom razmijenjene su informacije o ove dvije općine, posebno informacije koje se odnose na moguće oblasti saradnje.
Najznačajnijim događajem od šireg značaja danas se na Sajmu smatra potpisivanje Sporazuma o energetskoj učinkovitosti općina Jugoistočne Evrope. Naravno da je zadovoljstvo informisati građane o činjenici da je Travnik jedan od potpisnica ovog Sporazuma čiji je osnovni cilj kako razviti Akcioni plan energije za općine Jugoistočne Evrope i strateške prednosti energetske učinkovitosti za općine Jugoistočne Evrope. Ovaj značajni dokumenat u ime Općine Travnik potpisala je Aida Daul, sekretarka Općine Travnik.