I.PODACI O OGLAŠIVAČU Organizacija: Općina Travnik Kontakt-osoba: Snježana Bošnjak Adresa: Konatur bb Poštanski broj: 72270 Grad: Travnik Identifikacioni broj: 4236179780001 Telefon: 030/511-277 i 030/501-917 Faks: 030/511-825 Internet adresa (web) http://www.opcinatravnik.com.ba II.ADRESA NA KOJU SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.
Francuska vlada svake godine dodjeljuje studijske stipendije nivoa Master 2 (postdiplomski studij) studentima Bosne i Hercegovine. Stipendijski program uključuje troškove smještaja i boravka, kao i zdravstveno osiguranje studenta tokom školske godine 2011/2012. Ove godine radi se o 4 stipendije, 3 prvenstveno studentima medicine, arhitekture i francuskog jezika, i barem jedna « slobodna » otvorena svim disciplinama. Više informacija može se dobiti na linkovima ispod teksta
Nakon dojave o pronalasku veće količine neeksplodiranih ubojnih sredstava u selu Velika Bukovica, koju je Općinski operativni centar civilne zaštite Travnik dobio ,juče ( 22.11.2010.godine) je izvršena je akcija pronalaska i zbrinjavanja 17 tromblona.
Općinsko vijeće Travnik zakazalo svoju 26. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 24.11. 2010. godine (SRIJEDA), u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik.
U skladu sa obavezama preuzetim Ugovorom između UG „Vlašić planet života“ i Holandske organizacije za razvoj SNV o međusobnoj saradnji ,juče je u Travniku potpisan Ugovor između SNV-a i Preduzeća za projektovanje i inžinjering u građevinarstvu „Dom projekt“ d.o.o.Travnik o izradi projektne dokumentacije za izgradnju objekta „Novi doživljaj Vlašića“ na Babanovcu.
Danas je u zgradi Općine održan Forum odgovornosti koji je Općina Travnik organizovala u saradnji sa Centrom civilnih inicijativa .Forum je koncipiran kao prilika načelniku i njegovim najbližim saradnicima da prezentuju dosadašnji rad i buduće planove ali i kao mogućnost zainteresovanim građanima i njihovim udruženjima da pitaju i dobiju odgovore.
Općina Travnik je raspisala Konkurs za dodjelu ukupno 80 stipendija u akademskoj 2010/2011 godini. Kao i prošle godine ovih 80 stipendija biće raspoređeni na redovne studente, redovne studente deficitarnih zanimanja i učenike i studente sportiste.
Načelnik Općine ,Tahir Lendo sa svojim saradnicima ,u četvrtak,11.11.2010.godine na Forumu odgovornosti, odgovaraće na pitanja građana o aktuelnim problemima u našoj lokalnoj zajednici
Uz podršku Švedske agencije za razvoj ( SIDA) Općina Travnik realizuje još jednu od svojih aktivnosti koje vode konačnom ispunjenju strateških ciljeva koji se odnose na zaštitu okoliša.Naime,Služba za zajedničke i komunalne poslove sačinila je nacrt Plana upravljanja otpadom za period 2011/2014.