Omladinska politika

 

Komisija za mlade Općinskog vijeća

 

Predsjednik

Dženan Kos

 

Zamjenik predsjednika

Danijela Levarda

 

Članovi Komisije

Adnan Mehić, član
Mario Debeljak, član

Alma Zolota, član

 

Strategija za mlade (bos.verzija)

Strategija za mlade (hrv.verzija)