Jučer (09.07.2020) je u Maloj sali Općine Travnik održan sastanak Tima za prevenciju i sprečavanje korupcije Općine Travnik i Dragana Slipca,zamjenika direktora APIK-a (Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije).

Predsjedavajuća Općinskog vijeća Travnik zakazala je 36. REDOVNU sjednicu Općinskog vijeća, koja će se održati  15. 07. 2020. godine (SRIJEDA), u 9ºº sati, u Centru za kulturu Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

 

                                                                                                                                       Dnevni red

 1. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta Općine Travnik za period 01.01. do 31.12. 2019. godine i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Općine Travnik za period 01.01. do 31.12. 2019. godinu
 2. Razmatranje Izvještaja o utrošku budžetske rezerve za period 01.01. do 31.12. 2019. godine i donošenje zaključka o usvajanju izvještaja o utrošku budžetske rezerve za period 01.01. do 31.12. 2019. godine
 3. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta Općine Travnik za period 01.01. do 31. 03. 2020. godine i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta Općine Travnik za period 01.01. do 31.03. 2020. godinu
 4. Razmatranje Izvještaja o utrošku budžetske rezerve za period 01.01. do 31.03. 2020. godine i donošenje zaključka o usvajanju Izvještaja o utrošku budžetske rezerve za period 01.01. do 31.03. 2020. godinu
 5. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine za zakupce općinskog zemljišta i naknade za zauzimanje javnih površina
 6. Programi i planovi rada javnih ustanova Općine Travnik za 2020. godinu;
 7. JU Dom zdravlja Travnik
 8. JU Apoteka /Ljekarna Travnik
 9. JU Centar za kulturu Općine Travnik
 10. JU HKC Travnik Nova Bila
 11. JU Biblioteka Travnik
 12. JU Obdanište Travnik
 13. JU Zavičajni muzej Travnik
 14. JU Centar za socijalni rad Travnik
 15. Izvještaj o implementaciji LEAP-a za 2019. godinu
 16. Izvještaj o radu KPOR-a u 2019. godini
 17. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana implementacije Strategije razvoja općine Travnik 2016. – 2020. godine , u 2019. godini
 18. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana implementacije Strategije razvoja turizma Općine Travnik 2018. - 2022., u 2019. godini
 19. Akcioni plan implementacije Strategije razvoja općine Travnik 2016. – 2020. godine, u 2020. godini
 20. Akcioni plan implementacije Strategije razvoja turizma Travnik 2018. – 2022. godine , u 2020. godini

 

Općina Travnik je implementator projekata “Rekonstrukcija ulica Meljanac i Aleja Konzula” izvođač radova je “Građevinar” d.o.o. Novi Travnik i “Rekonstrukcija ulice Erika Brandisa” čiji je izvođač  “Konzorcij: "KOMGRAD-ZE"d.o.o. Zenica i "ALMY TRANSPORT" d.o.o. Zenica, koji se finansira iz kreditnih sredstava Razvojne banke FBiH, u cilju pružanja informacija o tijeku izvođenja radova, obavještavamo Vas da su radovi na projektu “Rekonstrukcija ulica Meljanac i Aleja Konzula” u završnoj fazi, te da se uskoro očekuje puštanje u promet dionica na kojima je trenutno obustavljen saobraćaj.

Zaključkom Skupštine SBK/KSB broj: 01-02-388/20 od 22.06.2020.godine utvrđena je obaveza provođenja javnih rasprava na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama SBK/KSB na području svih općina Kantona. Vezano za naprijed navedeni zaključak pozivamo sve građane na:

Travnik dobio ciklo klupu. - 2.0 od 5 na osnovu 1 glas

Danas je svečano otvorena i puštena u rad ciklo klupa u Travniku.

Jvni poziv za podnošenje prijava za poticanje proljetne sjetve na području općine Travnik za 2020. godinu - 5.0 od 5 na osnovu 1 glas

Općina Travnik raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za poticanje proljetne sjetve na području općine Travnik za 2020. godinu, za poljoprivredne proizvođače koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i/ili Registar klijenata, i koji su izvršili proljetnu sjetvu.

Na osnovu člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK/KSB („Službene novine SBK/KSB“, broj: 7/19), člana 60. Statuta PD „Vlašić“ d.o.o. Travnik broj: 09/2012 od 30.01.2012. godine i člana 24. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i zadataka i odluke Nadzornog odbora PD „Vlašić“ od 19.03.2020. godine,  Nadzorni odbor PD „Vlašić“ r a s p i s u j e J A V N I  O G L A S ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA .

Općina Travnik Travnik u saradnji sa BeeZone biznis inkubatorom Centra za edukaciju mladih(CEM) poziva sve zainteresirane mlade osobe koje žele pokrenuti vlastiti biznis da se prijave za učešće u programu podrške razvoju poduzetništva koji se provodi u okviru EU4Business programa – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju, kojeg finansira Evropska unija u vrijednosti od 15 miliona eura, a realizuju ga GIZ, UNDP i MOR.

Zbog nenadležnosti vođenja postupka po zahtjevu investitora "TLG" d.o.o. Travnik a izdavanje/obnovu okolišne dozvole za izgradnju vjetroelektrane Galica poništava se Javni poziv za očitovanje o istom.

 

Kompletan tekst poništenja javnog poziva možete pročitati OVDJE.