Od danas u Travniku počinje sa radom Turistički informativni centar . Ovim je zaokružena, možemo reći, prva faza aktivnosti na stvaranju uslova za ispunjenje strateških ciljeva po kojima Travnik treba postati oaza turizma. Inače, ovaj informativni centar biće podrška kako turistima tako i turističkim radnicima što bi znatno trebalo unaprijediti ovu oblast ali i stvoriti neke nove pravce djelovanja na unapređenju turističke ponude.
Obavještavamo građane sa područja općine Travnik da su u skladu sa Zakonom o upotrebi i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade te upravljanju zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade Pravilniku o uslovima i načinu izbora upravitelja stambenih zgrada, obavezni izabrati upravitelja za svoju stambene zgrade i sa izabranim upraviteljem, zaključiti Ugovor o održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, te o izboru upravitelja obavijestiti općinsku službu nadležnu za stambene poslove do 30.08.2011.godine.
Javni poziv upućen poslodavcima da omoguće mladima dopunsku praktičnu obuku i zapošljavanje a na osnovu Sporazuma o zajedničkoj implementaciji projekta« Pomoć za samopomoć» u 2011. godini
Novoimenovani premijer Vlade SBK sa ministrima,kako je to i najavljeno,sačinio je program posjeta Općinama našeg Kantona.
U okviru aktivnosti Društva Leipcig – Travnik i dogovorenih pravaca dalje saradnje ova dva grada, u Travniku će u periodu od 02—05.06.2011.godine boraviti veća grupa (70 osoba) predstavnika političkog, kulturnog i sportskog života Leipziga.
Poziv na javnu raspravu o nacrtu regulacionog plana radno – poslovne zone „Polje“ Travnik
Poziv na javnu raspravu o nacrtu izmjene dijela Regulacionog plana „HPBŠ“ lokalitet hotel-pošta-autobusna stanica – zona kulturnih, administrativnih i poslovnih objekata, Travnik
CIK donijela Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za načelnika Općine Travnik
Kako je to i utvrđeno zaključcima Općinskog vijeća, zakazane su javne rasprave o dokumentu „Strategija razvoja općine Travnik 2010-2015“.