Previous Next Play Pause
Javna rasprava -  Zoning plan radno-poslovne zone “Heldovi-Slimena” Javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Travnik- Subvencije za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrta za 2024. godinu Javna rasprava - Izdavanje prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju mini hidroelektrane po zahtjevu „MINI WAT“ d.o.o. Travnik“ Javna rasprava -  Izdavanje prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju fotonaponske elektrane snage 500KW po zahtjevu „NIZ ENERGY“ d.o.o. Sarajevo Javna rasprava - Izdavanje prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za izgradnju fotonaponske elektrane snage 800kW po zahtjevu „SCHWARZ ENERGY“ d.o.o. Sarajevo Nulta tolerancija za  nelegalno odlaganje otpada Javni oglas za izbor i imenovanje na pozicije članova Nadzornih i Upravnih odbora javnih ustanova i privrednih društava čiji je osnivač Općina Travnik Upozorenje građanima područja općine Travnik


Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB u skladu sa članom 10.

Temljem Odluke o izvršenju budžeta  Općine Travnik za 2024.godinu-stavka izdaci za raseljene osobe 2024 i Uputstva o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica (“Sl.glasnik BiH” broj 48/06), Općina Travnik objavljuje javni poziv 

 

Temljem Odluke o izvršenju budžeta Općine Travnik za 2024.godinu-stavka izdaci namjenjeni obnovi stambenih jedinica osobama sa socijalnim statusom, Općina Travnik objavljuje javni poziv kojim se potencijalni korisnici pomoći čije je prebivalište na području općine Travnik pozivaju da podnesu zahtjev za dodjelu pomoći za obnovu svojih stambenih jedinica za osobe sa socijalnim statusom.

U periodu od 22.do 29. aprila, ove godine realizirat će se ekološka akcija pod nazivom “Sedmica društvene odgovornosti općine Travnik 2024” koja će se odvijati prema operativnom planu.

Turistička zajednica općine Travnik objavljuje javni poziv za prikupljanje i odabir korisnika grant sredstava u 2024.g.

Komisija za odabir projekata po LOD metodologiji koji će se finansirati iz budžeta Općine Travnik u 2024.

Na osnovu Člana 41.Pravila JU Gradska biblioteka Travnik („Službene novine Općine Travnik“, broj:

Svjedoci smo učestalih požara na otvorenom prostoru, kao i nesavjesnog korištenja, održavanja i deponovanja MTS koja mogu izazvati požar.