Struktura općinske upraveZa obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i upravnih i drugih poslova, koji su federalnim i kantonalnim zakonom preneseni na Općinu, osnivaju se službe za upravu.

Odluku o osnivanju općinskih službi za upravu donosi Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika.