U skladu sa Planom i programom rada Općinskog načelnika za 2008.godinu , Općinski načelnik zajedno sa sekretarom Općine , svim pomoćnicima načelnika i koordinatorom za rad sa mjesnim zajednicama završio obilazak svih mjesnih zajednica na području općine Travnik( ukupno 34).
U cilju stvaranja novih pretpostavki za unapređenje turističke ponude Travnika općinska Služba za razvoj,privredu i vanprivredu, nakon ocjene o značaju uspostavljanja putne veze između Starog grada i Plave vode, napravila je pojekat pod nazivom „Srednjovjekovna tvrđava i Plava voda – uvezana turistička cjelina“ s kojim je aplicirala na Javni poziv Federalnog ministarstva okoliša i turizma za 2008 godinu. Ukupna vrijednost projekta je cca 56.800,00 KM. Ovaj projekat je prihvaćen od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma, a koji su na temelju Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava“Transfer za razvoj turizma i okoliša u Federaciji BiH“ za 2008 godinu odobrili sredstava za ovaj projekat u visini od 15.000,00 KM. Općina Travnik će obezbjediti dio sredstava iz Budžeta kako bi se izvršila realizacija ovog projekta. U toku su aktivnosti na pripremi realizacije ovog značajnog projekta .
Iskoristivši mogućnost datu Poslovnikom o radu Općinskog vijeća,predsjedavajući OV Travnik,zakazao je vanrednu sjednicu Općinskog vijeća u ulozi Skupštine javnih preduzeća koja je održana juče (26.6.2008.) Razlog za zakazivanje vanredne sjednice predsjedavajući je našao u tužbenom zahtjevu koji je PD „Vlašić“d.o.o.Travnik pokrenuo protiv Bolnice“Dr fra Mato Nikolić“a u cilju naplate zemljišta na kojem je izgrađena ova Bolnica.
Prigodnim svečanim činom ,upriličenim u hotelu“Lipa“ u Općini Travnik je okončan postupak certifikacije dodjelom TÛV International Certification EN ISO 9001:2000 od strane certifikacijske kuće TÛVadria iz Sarajeva.
Općina Travnik standardizovala svoje usluge
U Travniku održan forum o uticaju članstva u NATO-u i značajnim pomacima u reformi odbrane
Nakon usvajanja Nacrta Strategije partnerstva sa građanima,u Velikoj Sali Općine Travnik, biće organizovana javna rasprava o tekstu Prijedloga ovog dokumenta
Akciju čišćenja i zatravljivanja Vlašića ,u organizaciji udruženja“Vlašić planet života“,podržao je i načelnik Općine kroz angažman Službe za zajedničke i komunalne poslove
Budžetom SBK/KSB planiran je iznos od 900.000,00 KM za sport