1 1 1 1 1

Uslijed djelovanja prirodne nesreće 2019. godine došlo je do izljevanja Karaulske Lašve i plavljenja u mjesnoj zajednici Karaula. Trenutno se vrši čišćenje korita rijeke Karaulska Lašva u naselju Gradina. Radove izvodi firma "Merkez oil" Novi Travnik. Radi konfigaracije terena, prilaza pojedinim lokacijama i sl., izvođač radova koristi više vrsta teške mehanizacije.