Kako Plan i program rada načelnika Općine Travnik za tekuću godinu predviđa i niz aktivnosti na uređenju gradske zone općine Travnik u toku je intenziviranje inspekcijskog nadzora posebno u komunalnoj oblasti .Od aktivnosti koje se provode posebnu važnost ima nadzor nad radom zelene pijace.Kako je preventivna i savjetodavna uloga inspekcijskog nadzora veoma bitan faktor u provođenju zakonskih odredbi u oblasti komunalnog reda,onda je značajno pomenuti aktivnosti koje ova općinska služba vodi u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem“Bašbunar“ i nadležnom kantonalnom inspekcijom a u cilju poboljšanja kvalitete rada zelene pijace a odnose se na uvođenje pijačnog reda,osposobljavanje sanitarnog čvora,nabavka i postavljanje rashladnih vitrina za izlaganje mliječnih i proizvoda od mesa kao i redovno održavanje pijace. Pored navedenog,značajno je pomenuti pojačan nadzor nad obavezom nabavki kanti za smeće,što je obaveza svih pravnih osoba a u cilju organizovanijeg odvoza smeća.U ovoj oblasti općinska Služba za inspekcijski nadzor konstatovala je veći broj slučajeva nelegalnog odlaganja komunalnog i drugog otpada zbog čega su intenzivirane i aktivnosti na pokretanju prekršajnih prijava za ovakve slučajeve ali i saradnja sa nadležnim općinskim Sudom u cilju bržeg rješavanja ovih prijava pred Sudom kao i naplate novčanih kazni po prekršajima načinjenim suprotno općinskoj Odluci o komunalnom redu. U oblasti saobraćajne inspekcije intenziviran je nadzor nad poštivanjem Odluke o taxi stajalištima kao i Odluke o korištenju uređenih parking prostora.
Danas je u Travniku započela obuka svih biračkih odbora na području općine Travnik a u organizaciji CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE. Obuka će se realizovati prema unaprijed utvrđenom rasporedu koji je moguće preuzeti na ovoj strani.
U kabinetu načelnika Općine Travnik danas je svečano potpisan Protokol o radnjama u realizaciji projekta izgradnje istočne tribine na stadionu „Pirota“ između Općine Travnik i „Unis energetike“ d.o.o. Sarajevo.Potpisivanju Su prisustvovali predstavnici menadžmenta „Unis energetike“, Nogometnog kluba „Travnik“ i načelnik Općine sa saradnicima. Protokol predstavlja polaznu osnovu u realizaciji projekta izgradnje istočnih tribina na nogometnom stadionu čime se stvaraju osnovne pretpostavke za ispunjavanje zahtjeva standarda stadiona za organizacije utakmica premijer lige kao i međunarodnih utakmica.
Svi ugovoreni radovi na sanaciji lokalnih puteva u toku su realizacije
U proceduri odabira korisnika koji stiču pravo na subvencioniranje troškova grijanja po obavještenju građanima upućenom od strane Unis Energetike d.o.o. Sarajevo, Podružnica Travnik i načelnika općine Travnik, odabrani su slijedeći: K O R I S N I C I SUBVENCIJE GRIJANJA U GREJNOJ SEZONI 2008/2009 1. MAGLIĆ (Ređo) HASIB, 2. KOVAČEVIĆ (Martin) LUCA, 3. MATIĆ (Mato) IVO, 4. HODŽIĆ (Mehmed) FIKRET, 5. PROHAN (Mehmed) ELVIR. 6. GORAN (Salko) ZINETA, 7. MEŠKIN (Haso) IZA, 8. HRNJAK (Abdulah) MERSADA, 9. SALDUM (Alaga) HADŽIRA, 10. MEDUNIĆ (Ivo) RUDOLF, 11. MEŠIĆ (Fehima) JAKUB, 12. MEDIĆ (Niko) LJUBOMIR, 13. HRNJIĆ (Mustafa) HAKIJA, 14. ČOVIĆ (Slavko) JOSIP, 15. BODUL (Žarko) DRAGANA, 16. POPOVIĆ (Dušana) GORAN, 17. TERZIĆ (Muharem) ŠEHZADA, 18. TRAKO (Abudim) FIKRETA, 19. KOTLICA (Vojislav) BORKO, 20. HASANBAŠIĆ (Sulejman) ALMA, 21. DŽONLIĆ (Anto) LUCIJA, 22. BUZA (Vahid) NEDŽAD, 23. TINJIĆ (Jovo) MIRJANA, 24. ÐOGIĆ (Salih) EDHEM, 25. MARTINOVIĆ (Alija) EDINA, 26. SOLO (Fevzija) NAILA 27. RESANOVIĆ (Simo) DOBRILA, 28. KOVAČEVIĆ (Ređo) VEHID, 29. SEJDIĆ (Mihret) ALMA 30. MEHIĆ (Muharem) RUKIJA, 31. PRUŽAN (Asima) HAZIM, 32. VRSELJ (Ibrahim) ABDULAH 33. BEGOVAC (Saliha) MIRSAD, 34. MULAMUHIĆ (Bore) SMILJKA, 35. ROSIĆ (Hamid) AZIZ, 36. TAHIROVIĆ (Alija) RAZIJA, 37. BABANOVIĆ (Hadžo) HASAN, 38. FAZLIĆ (Mustafe) EŠREFA, 39. SULJEVIĆ (Avdo) SUVADA, 40. TRAKO (Safet) JASNA, 41. OMERČAUŠEVIĆ (Fuad) MIRSAD 42. MUSLIMOVIĆ (Salko) DŽEMILA, 43. REZDEUŠEK (Ferdo) NIKOLA, 44. DŽUKIĆ (Hazim) FENETA, 45. KRIŽAN (Ivica) LADISLAVA 46. ALIBAŠIĆ (Ešref) FATIMA
Fleksibilniji kriteriji za ostvarivanje prava na sibvencioniranje troškova grijanja
Na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava za rekonstukciju stambenih jedinica povratnika po područjima povratka koji finansira Federalno ministarstvo raseljenih osoba, Općina Travnik je raspisala Javni poziv. Javni poziv je bio otvoren od 20.6.2008.g. do 20.07.2008.godine a ukupna vrijednost odobrenih sredstava je 500.000,00 KM). U toku je otvaranje aplikacija potencijalnih korisnika i provođenje svih procedura predviđenih Uputstvom o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povrataka i rekonstrukcije stambenih jedinica (“Sl.glasnik BiH“ broj: 48/06 g.). Nakon provedenih procedura,obilaska terena i izvršenog bodovanja biće objavljena Lista potencijalnih korisnika
Angažmanom općinske administracije koji se sastoji od sagledavanja stvarnih potreba ,izrade projektnih zadatka i blagovremenog apliciranja,Općina Travnik obezbijedila značajna sredstva od Vlade Federacije za niz projekata.
Na osnovu Ugovora o javnoj nabavci zaključenog 07.07.2008.godine između Općinskog načelnika i JKP“Bašbunar“,očekuje se završetak pripremnih radova koji su prva faza radova na sanaciji krovne konstrukcije PSKC „Pirota“.