Na 18.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Travnik koja je održana 18.03.2010.razmatran je i Nacrt Odluke o komunalnom redu na području turističkog naselja Babanovac te donesen sljedeći: Zaključak 1. Utvrđuje se Nacrt Odluke o komunalnom redu na području turističkog naselja Babanovac.
Uz pomoć i asistenciju OSCE Kancelarije u Travniku uspostavljena je mreža Komisija za planiranje općinskog razvoja. Sporazum o regionalnoj mreži SBK potpisali su načelnici Općina Travnik,Vitez,Novi Travnik,Bugojno,Donji Vakuf i Jajce još u decembru 2009.godine.
Za 18. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 18.03. 2010.godine (ČETVRTAK), u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik. utvrđen je sljedeći; Dnevni red 1.Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana „HPBŠ“ mikrolokacija „Bagat – Biblioteka 2.Prijedlog Odluke o provođenju izmjene dijela Regulacionog plana „HPBŠ“ mikrolokacija „Bagat – Biblioteka 3.Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje na pozicije u reguliranim organima općine Travnik 4.Nacrt Odluke o komunalnom redu na području turističkog naselja Babanovac 5.Prijedlog ugovora o zamjeni nekretnina 6.Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za trasu gasovoda Zenica – Travnik 7.Izvještaj o primjeni pozitivnih propisa i stalnoj kontroli privremenog smještaja za raseljena lica i nužnog smještaja za socijalne slučajeve 8.Izvještaj o procijenjenoj šteti 9.Informacija o realizaciji projekata infrastrukture u 2009. godini 10.Davanje prijedloga za članove školskih odbora 11.Rješenja za dodjelu zemljišta a)Maglić Ahmed b)Zahirović Senija c)Ljubomir Matić d)Osmanović Mevldudin e)Budach Biserka f)Muslimović Hasib g)Gaši Alji 12.Rješenja po tužbama a)Huseinović Adem b)Mrgić Samir c)Mulaosmanović Vesna d)Zdionica Mirzet e)Šehović Servezad 13.Nacrt Zakona o spriječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama KSB
Općina Travnik je objavila Javni poziv za podnošenje aplikacija za kapitalne investicije koje će se finansirati iz budžeta općine u 2011.godini a kojim se pozivaju svi zainteresovani– građani, vijećnici Općinskog vijeća Travnik, općinske službe, savjeti mjesnih zajednica, privredna društva, javna preduzeća, javne ustanove i druga pravna lica, samostalni privrednici i obrtnici, nevladine organizacije, da predaju svoje aplikacije- projekte za kapitalne investicije. Tekst Javnog poziva zainteresovani mogu preuzeti u MENIJU “Javni oglasi” a formu aplikacije mozete preuzeti na linku ispod.
Ministrica Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke,Meliha Alić boravila je danas u Travniku.Kako je razlog posjete izgradnja Mješovite srednje škole „Travnik“,ministrica se sastala,u zgradi Općine Travnik, sa načelnikom Općine I Premijerom Vlade SBK.Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva obrazovanja,nauke,kulture i sporta SBK kao i predstavnici izvođača radova i nadzora nad izvođenjem radova. Nakon sastanka ministrica Alić obišla je i gradilište a u okviru razgovora o izvođenju ugovorenih radova konstatovano je da je dinamika izvođenja radova u skladu sa potpisanim ugovorima.
Prema zaključcima Općinskog vijeća Travnik donesenim na sjednici održanoj dana 09.02.2010. godine održane su sve javne rasprave po zahtjevima za dodjelu sljedećih koncesija a u svrhu davanja prethodne saglasnosti: a)Koncesije na korištenje javne vode „SELO“ u Gučoj Gori za potrebe punionice b)Koncesije za istraživanje nalazišta kamena na lokalitetu sela Radonjići c)Koncesije vodnih snaga rijeke Jasenice d)Koncesije za iskorištenje vodnih snaga gornjeg toka rijeke Ugar za potrebe izgradnje hidrocentrala e)Koncesije za izgradnju ski lifta – uspinjače i uređenje skijaških staza na Vlašiću, lokalitet „Markovac – Pavao“ f)Koncesije za kaptiranje 8,00l/s Ugrića Prema navedenim zaključcima Općinskog vijeća Koordinacioni tim za koncesije Općine Travnik održao je pripremne javne rasprave u mjesnim zajednicama na čijim područjima se nalaze koncesiona dobra a nakon toga je, prema utvrđenom planu,Općinsko vijeće Travnik održalo zvanične javne rasprave . Konačnu odluku o dodjeli prethodnih saglasnosti po zahjevima za dodjelu navedenih koncesija daće Općinsko vijeće Travnik nakon sagledavanja svih iznesenih podataka od strane građana,predstavnika mjesnih zajednica,udruženja građana i nadležnih organa kao i mišljenja Koordinacionog tima za koncesije.
Zakazana javna rasprava na Nacrt Pravilnika o uslovima i načinu izbora upravitelja stambenih zgrada, postupku dodjele certifikata, pravima i obavezama etažnih vlasnika i upravitelja i uslovima pod kojima se gubi certifikat upravitelja
Po zahtjevima za dodjelu koncesija Općinsko vijeće Travnik zakazuje pripremne javne rasprave u mjesnim zajednicama na čijim područjima se nalazi koncesiono dobro a nakon toga, po istim pitanjima, javne rasprave u Općini kojim će moći prisustvovati svi građani Travnika
Općina Travnik je objavila javni poziv za dodjelu građevinskog materijala za obnovu kuća Kojim se potencijalni korisnici pomoći čije je prijeratno prebivalište bilo na području općine Tranik pozivaju da podnesu zahtjev za dodjelu pomoći za obnovu svojih stambenih jedinica u svrhu povratka Izbor korisnika se odnosi na pomoć u obnovi stambenih jedinica i to: - Obnova stambenih jedinica dodjelom građevinskog materijala . Ukupna vrijednost projekta je: 270.000,00 KM. Poziv se ne odnosi na osobe sa socijalnim statusom. Detalji Javnog poziva mogu se pogledati u meniju JAVNI OGLASI