1 1 1 1 1

U skladu sa Odlukom o organizaciji i funkcionisanju mjesnih zajednica na području općine Travnik, odlukom zborova građana Osoja, Šumeća i Starog Grada koji su održani u periodu od 24. do 26. 08. 2023. godine donesena je Odluka o verifikaciji mandata delegata izabranih u mjesnim područjima MZ Stari Grad, koju možete pogledati OVDJE.