1 1 1 1 1

U okviru projekta "Čista Lašva", članovi projektnog tima Elči Ibrahim-pašine medrese, proteklih dana su izvršili poribljavanje rijeke Lašve sa potočnom pastrmkom veličine 25 cm.
Nakon obavljenih svih potrebnih procedura stečeni su uslovi za puštanje ribe u rijeku.


Tom prilikom Lašva je poribljena sa 152 kg potočne pastrmke uz pomoć članova Kluba sportskih ribolovaca Travnik .
Potočna pastrmka nabavljena je u ribogojilištu Ikra koji su donirali 50 kg potočne pastrmke u svrhe poribljavanja, a 102 kg obezbijeđeno je projektom.
Navedena aktivnost se realizirala u okviru većeg projekta "My Green Network" koji se provodi u organizaciji Rijaseta IZ uz podršku Ureda Evropske unije u BiH.