1 1 1 1 1

U Sarajevu je svečanom sjednicom Skupštine obilježen 18. maj Dan Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.

Na sjednici su dodijeljena priznanja zaslužnim kolektivima i pojedincima koji su dali svoj doprinos u jačanju misije sindikata koje je uručio predsjednik SUFBiH mr. Samir Kurtović. Tako je,đu ostalih Zlatnu plaketu, kao najviše priznanje sindikata za posebne zasluge iiskazan doprinos, podršku i saradnju u radu i ostvarivanju sindikalnih ciljeva dobio Samir Pinjo, član sindikata Općine Travnik i sekretar Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija organa uprave SBK/KSB.