1 1 1 1 1

U slučaju nastanka prirodne nesreće poplave ili njenog prijetećeg djelovanja koja može izazvati opasnost po ljude i materijalna dobra na području općine Travnik, mole se građani da odmah obavijeste mjesnu zajednicu kojoj pripadaju ili Kantonali operatvini centar CZ na broj tefona 121, radi daljneg postupanja.

Također, građanima se preporučuje, da u slučaju nastajanja prirodne nesreće poplave, postupaju na sljedeći način:

- prvenstveno trebaju da zaštite sebe i svoju porodicu;
- smjeste se na sigurno mjesto sa ličnim i drugim bitnim dokumentima, višeg nivoa;
- osiguraju dodatnu odjeću, obuću i hranu (npr. gumene čizme, suhe deke, konzerve hrane, pitku vodu i sl.);
- pokućstvo, pitku vodu, i životne namirnice podići na više dijelove kuće ili stana;
- u slučaju prodora vode u prostorije isključe elektro-istalaciju;
- da poduzimaju one mjere zaštite i spašavanja koje neće ugroziti vlastiti život;
- pomognu svojim mještanima u zaštiti i spašavanju i
- da postupaju po uputama ovlaštenih osoba.

 

Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period 14.5. - 18.5.2023