1 1 1 1 1

U protekla dva dana, od 21.-22.02.2003, u italijanskom gradu Potenza (regija Basilicata), delegacija predstavnika Srednjobosanskog  Kantona, boravila je u okviru studijske posjete ovoj regiji u sklopu inicijative koju provodi UN-ov ured za smanjenje rizika od katastrofa (UNDRR) pod nazivom "Making cities resilient 2030" a u kojoj učestvuje i Srednjobosanski kanton od 2021 godine.

Ova posjeta koja  je pored razmjene iskustava i između predstavnika ove dvije regije,  imala je za cilj prenošenje znanja i jačanje kapaciteta u oblasti smanjenja rizika od katastrofa te jačanje otpornosti od strane Provincije Potenza koja ima veliko i dugogodišnje iskustvo u izgradnji otpornosti lokalnih zajednica na katastrofe. Tokom ove posjete je potpisan i Memorandum o razumijevanju i saradnji između  predstavnika Srednjobosanskog kantona i Provincije Potenza s ciljem dalje uzajamne saradnje i pružanja podrške u jačanju kapaciteta u oblasti smanjenja rizika od katastrofa. U ovu posjetu su pored predstavnika kantonalne administracije SBK/KSB, kao članovi delegacije bili i predstavnici Civilnih zaštita općina Travnik i Jajce koji su također dio ove inicijative.