1 1 1 1 1

U skladu sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj:

1273/2022 od 01.09.2022. objavjujemo Smjernice  za smanjenje potrošnje

energije i energenata u Federaciji Bosne i Hercegovine  koje je izradilo

Federalno ministarstvo , energije, rudarstva i industrije, kako bi

upozorili na važnost promjene ponašanja i racionalnog korištenja

energije i energenata.

 

Smjernice za smanjenje potrošnje energije i energenata