1 1 1 1 1

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Travnik, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, da su shodno članu 14. Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata (“Sl. novine F BIH”, broj 42/08)  obavezni izvršiti ažuriranje podataka u navedenim Registrima za 2023. godinu, odnosno prijaviti sve nastale promjene na svom poljoprivrednom gazdinstvu.

            Ažuriranje za 2023.godinu će se vršiti najkasnije do 31.03.2023. godine.

 

            Tek po izvršenom ažuriranju poljoprivrednici mogu preuzeti obrasce P1, potrebne za podnošenje zahtjeva za novčane podrške.

           Klijenti koji ne ažuriraju podatke u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčane podrške u 2023. godini.

 

           Poljoprivredni proizvođači koji nisu upisani u navedene Registre, a planiraju podnositi zahtjeve za novčane podrške u 2023. godini, obavezni su upisati se do 31.03.2023. godine.

           Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za razvoj, privredu i vanprivredu, kancelarija broj 9, ili na broj telefona 030/511-277.