1 1 1 1 1

Komisija za prevenciju i sprječavanje korupcije Općine Travnik i Terenski ured Misije OSCE- juče su održali sastanak sa predstavnicima javnih ustanova čiji je osnivač Općina Travnik.

Na  sastanku  su prezentovane realizovane aktivnosti koje se odnose na preventivne mjere ustanovljene u javnim ustanovama  a kao dio dvogodišnjeg Akcionog plana prevencije i sprječavanja korupcije.

Nakon informacija o realizovanom , u veoma konstruktivnoj raspravi, identifikovani su procesi koji bi javnim ustanovama bili od velike koristi u smislu pravne pomoći, posebno u oblasti javnih nabavki kao području koje mora biti jasno definisano kako bi se preventivno djelovalo.

Do kraja godine održaće se još jedan ovakav sastanak na kojem se trebaju utvrditi aktivnosti za narednu godinu.