1 1 1 1 1

U Sarajevu, u prostorijama JP”Ceste Federacije BIH“ danas je, na inicijativu načelnika Općine Travnik, Kenana Dautovića, održan veoma konstruktivan sastanak sa menadžmentom JP”Ceste Federacije”.

Tema sastanka bilo je investicijsko i redovno održavanje dionica magistralne ceste kroz područje naše općine s posebnim akcentom na unapređenje bezbjednosti građana na magistralnom putu M-5 u ulici Šehida ( uže gradska jezgro) i raskrsnici kod filijale “Sarajevo Osiguranja.

293955445 764853361612433 7440003073675435648 n

Kako je i dogovoreno na današnjem sastanku JP”Ceste Federacije” će ,što hitnije , predložiti adekvatno stručno rješenje.

Pored navedenog, a uvažavajući sve činjenice koje se odnose i na vizuelni identitet Travnika kao turističke destinacije, načelnik Dautović je insistirao na uređenju zelenog razdjeljnog pojasa na istoj dionici magistralne ceste skidanjem postojeće zastarjele ograde i postavljanjem nove moderne razdjeljne ograde.

Što se tiče planiranih investicija, na današnjem sastanku su definisani određeni administrativni koraci koje se moraju završiti kako bi, uskoro, moglo početi i izvođenje radova na kružnom toku na Kalibunaru kao i priključnoj traci kod Kantonalne bolnice “Travnik”.

Važnost današnjeg sastanka, pored raelizacije dogovorenih poslova, ogleda se i u unapređenju komunikacije između Općine i za nas važnog preduzeća i postavljanju iste na nivo partnerstva a sve u clju zaštite i interesa građana Travnika.