1 1 1 1 1

Na sinoć održanoj Izbornoj Skupštini Mjesne zajednice Turbe Fahrudin Melić, dipl.med.tehničar izabran je za predsjednika Savjeta MZ Turbe,  a ugledni privrednik Halep Amer i Šakić Mehmed izabrani su za zamjenike predsjednika Savjeta.

 Screenshot 20220720 125108 Facebook

Jednoglasnom podrškom delegata za predsjednika Skupštine izabran je Selman Arnes bachelor opće kineziologije, dok je za njegovog zamjenika izabran Jelčin Nefija.

U Savjet MZ Turbe izabrani su:

 • Melić Fahrudin, predsjednik Savjeta MZ Turbe
 • Halep Amer, zamjenik predsjednika Savjeta MZ Turbe
 • Šakić Mehmed, zamjenik predsjednika Savjeta MZ Turbe
 • Ramić Muharem
 • Švraka Nermin
 • Melić Rifet
 • Kovač Armin
 • Čajo Adnan
 • Đedović Amela
 • Stipo Djak
 • Mehić Ajdin

Screenshot 20220720 125119 Facebook

U Savjet MZ Turbe izabrano je 8 članova. Predsjednik Savjeta i njegovi zamjenici su po automatizmu članovi Savjeta, tako da Savjet ima ukupno 11 članova.

Za sekretara MZ Turbe izabrana je članica savjeta Đedović Amela dipl.pravnik iz Turbeta.

Skupština MZ Turbe je donijela nekoliko vrlo važnih odluka, kao što su:

 • ODLUKA o izmjenama i dopunama STATUTA MZ TURBE i
 • ODLUKA o zaduženjima novoimenovanom Savjetu MZ Turbe da u saradnji sa delegatima Skupštine, udruženjima i građanima u roku od 30-40 dana pripremi i predložI Program rada MZ Turbe za mandatni period na koji su izabrani.

Skupština je donijela zaključke o zaduženjima predsjednika i članova Savjeta u pogledu primopredaje dužnosti između ranijih i novoizabranih predstavnika i zaduženja da se uradi presjek zatečenog stanja u MZ Turbe, te da se o tome Skupštini i građanima podnese izvještaj.