1 1 1 1 1

Općina Travnik, nakon provedenog postupka javne nabavke juče je, u saradnji sa Policijskom stanicom Travnik i predstavnicima MUP-a SBK/KSB,  definisala 8 (osam) kritičnih tačaka  na kojima će biti instaliran video nadzor i isti će biti ustupljen Policijskoj stanici na korištenje i upravljanje.

Ovo je jedna od aktivnosti koju Općina provodi na unapređenju sigurnosti u saobraćaju.

Pored toga, 13.07.2022.godine imenovan je, kako to Zakon predviđa i Savjet za bezbjednost saobraćaja čiji je zadatak predlaganje novih mjera sigurnosti i kontinuirano praćenje stanja u ovoj oblasti.

Kompleksnost problematike ogleda se i u činjenici da je nadležnost upravljanja regionalnim i magistralnim cestama na višim nivoima vlasti zbog čega načelnik Općine i nadležne službe vode niz aktivnosti na unapređenju saradnje i povećanju uticaja Općine prilikom donošenja i realizacije odluka i planova Direkcije za ceste SBK/KSB i JP „Ceste FBIH“.

O narednim aktivnostima obavijestićemo građane naknadno.