1 1 1 1 1

Danas je u općini Travnik održan sastanak sa predstavnicima Agencije za razvojnu saradnju Republike Italije, gđom. Mersihom Behlulović i predstavnikom centralnog ureda Agencije sa sjedištem u Tirani, gdin. Enrico Azzone.

Sastanak je proistekao nakon manifestacije “Konzulska vremena” koja je održana početkom juna, a  na kojoj je prisustvovao i Ambasador Republike Italije, NJ.E. Marco Di Ruzza.

Na sastanku smo razgovarali o mogućnostima za daljnju saradnju i potencijalnim projektima, a koje bi podržala Agencija za razvojnu saradnju Republike Italije i Ambasada Republike Italije.