1 1 1 1 1

S ciljem jačanja lokalne javne politike u oblasti prevencije maloljetničkog prestupništva i primjene alternativnih metoda postupanja sa djecom u kontaktu sa zakonom, Općinski načelnik je imenovao Multidisciplinarni Tim za zaštitu prava djece, a koji čine predstavnici Centra za edukaciju mladih, Kantonalnog tužilaštva Travnik, Općinskog suda u Travniku, Policijske stanice Travnik, Centra za socijalni rad Travnik, Centra za menatalno zdravlje, te Općine Travnik.

Radna grupa je prepoznala sljedeće izazove koji se tiču lokalne zajednice, porodice, škole, šire javnosti, zatim specifične probleme vezane za primjenu alternativnih mjera, te dosljedniju primjenu zakona:

-           nedostatak preventivnih programa dugoročnog karaktera u formalnom obrazovanju,

-           neosjetljivost za probleme rizičnih grupa/nerazvijena građanska odgovornost,

-           slaba uključenost djece pod rizikom u vannastavne aktivnosti,

-           nedovoljna iskorištenost Savjeta učenika i Savjeta roditelja,

-           nedovoljno organizovano slobodno vrijeme mladih,

-           nedovoljno razvijeni kapaciteti ustanova uključenih u provedbu odgojnih preporuka

-           nepostojanje uslova za primjenu svih vaspitnih preporuka

-           nepostojanje prihvatne stanice za smještaj i zbrinjavanje djece i roditelja u potrebi

-           nedostatak podzakonske regulative na lokalnom nivou koja štiti prava djece i mladih

S ciljem jačanje stručnih službi i profesionalnih kapaciteta stručnjaka koji rade sa djecom i maloljetnicima, općinski načelnik je donio Akcioni plan za zaštitu prava djece na području općine Travnik za period 2022-2024 godine.

Donošenjem ovog Plana općinski načelnik jasno ukazuje na potrebu neophodnog i aktivnog uključivanja svih odgovornih na lokalnom nivou u oblasti rada sa djecom i maloljetnicima, sve u cilju uspostave funkcionalnog sistema zaštite zdravlja djece i mladih kroz aktivnosti nadležnih instituacija na području općine Travnik.

AKCIONI plan za zaštitu prava djece 2022 2024 Općina Travnik