1 1 1 1 1

 Navršilo se 32 godine otkako je 18. maja 1990. godine osnovan Samostalni sindikat radnika uprave BiH i registrovan kod Višeg suda u Sarajevu po Rješenju R-2-13/90.

 

          Tim povodom Sindikalna organizacija Općine Travnik svim članicama i članovima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH č e s t i t a  18. Maj - Dan Samostalnog sindikata uprave FBiH.