1 1 1 1 1

Jednoglasno usvojen Budžet za 2022.godinu

Na 12.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Travnik upravo je jednoglasno usvojen Budžet Općine Tarvnik za 2022.godinu u iznosu od

25.824.600,00 KM.

Značaj  jednoglasnog usvajanja je svakako poruka građanima Travnika da je procedura usaglašavanja bila transparentna, da se vodilo računa o zadovoljenju interesa svih građana u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima i da su interesi građana bili imperativ.

Prednost usvajanja Budžeta u decembru  je unapređenje operativnosti kod planiranja i realizacije što , svakako, povećava efikasnost rada administracije odnosno operativnosti u realizaciji.

Budžet će biti javan od sutra, nakon potpisivanja svih pratećih odluka na web strani Općine u meniju „Dokumenti“