1 1 1 1 1

U okviru projekta  „ Podrška socio – ekonomskoj stabilnosti regije zapadnog Balkana“ kojega sprovodi Njemačka nevladina organizacija „Help“  i općina Travnik podržano je 20 korisnika koji su dobili traženu opremu i mehanizaciju , pored toga u okviru istog projekta obezbjeđena su sredstva i za dodatnu obuku 17 polaznika za CNC operetere/programere i mali općinski projekat od interesa za lokalnu zajednicu.

Svih 17 polaznika uspješno je završilo obuku i 02.12.2021 . godine  uručit će im se certifikati o uspješno završenoj obuci za CNC operatere/programere.

Isti dan bit će izvršena i primopredaja opreme (klupe, metalne ograde, komple šah)  koja će biti postavljena na gradski trg na proljeće .

Sam čin dodjele certifikata za polaznike obuke CNC programer /operater  planiran je 02.12.2021 u 14:00 u velikoj sali općine Travnik. Nakon dodjele certifikata planirana je primopredaja opreme u okviru malog općinskog projekta (klupe, ograda i šah)  na gradskom trgu u 14:30 gdje će biti i predstavnici Njemačke nevladine organizacije Help.