1 1 1 1 1

U Velikoj sali Općine Travnik, 13.10.2021. godine, načelnik Općine dr.sci. Kenan Dautović je potpisao Ugovore sa odabranim korisnicima u projektu „Socijalno-ekonomska podrška izuzetno ranjivim porodicama i lokalnim pružaocima socijalnih usluga u 16 zajednica u Bosni i Hercegovini”. Potpisivanju Ugovora prisustvovali su i predstavnici Nevladine organizacije Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) menadžer projekta Rusmir Hanić i Aleksandar Pandurević, v.d. direktor Centra za socijalni rad Valentin Matošević i direktorica firme ITC d.o.o. Zenica Vildana Nukičić.
Plastenici će u narednom periodu biti isporučeni i montirani kod 12 socijalno-ugroženih porodica i 2 kolektivna korisnika.