1 1 1 1 1

Obavještavamo građane da je Ministarstva prostornog uređenja građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK/KSB objavilo Javni oglas za podnošenje prijava za projekte za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku u 2021. godini.

Detalje iz Javnog oglasa sa svim potrebnim informacijama zainteresovani mogu preuzeti na linkovima ispod teksta Ili sa web strabe Vlade SBK/KSB www.sbk-ksb.gov.ba

Javni oglas poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku 2021. god

Obrazac prijave- za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku u 2021.godini