1 1 1 1 1

Danas je u maloj sali Općine Travnik održan prvi radni sastanak Lokalne dijaloške platforme u okviru Projekta "MAKERS".

Lokalnu dijalošku platformu imenovao je rješenjem načelnik Općine sa preporukom da se ciljevi ovog Projekta usmjere na aktivnosti u oblasti ekologije,popularno nazvan "Eko akcije 365 " (tristotinešezdesetpet dana u godini).

Ovaj Projekat ima za cilj povezivanje svih aktera u oblasti ekologije i stanovnika  Općine Travnik u svrhu stvaranja uslova za ljepše  i zdravije okruženje u kojem živimo.