1 1 1 1 1

Općinsko vijeće Travnik, na sjednici održanoj 03.03. 2021. Godine utvrdilo je Nacrt Budžeta za 2021.godinu i prema utvrđenim zaključcima isti stavlja na javni uvid a javna rasprava zakazana je za 09.03.  2021. godine. sa početkom u 16°° sati, a mogu prisustvovati svi zainteresovani subjekti.

 

Nacrt Budžeta i Zaključak Općinskog vijeća mogu se preuzeti na linku ispod teksta.

NACRT BUDŽETA 2021.g

Zaključak Nacrta budžeta za 2021. godinu