1 1 1 1 1

Javni uvid u postupak Izdavanje okolinske /okolišne dozvole izgradnja objekta benzinska crpka/stanica „Hifa-Petrol“ d.o.o. Sarajevo u vremenu od 03.02.2021. do 23.02.2021. godine

 

 1. OPĆI PODACI O INVESTITORU/VLASNIKU

 

1.1.Naziv: „Hifa-Petrol“ d.o.o. Sarajevo

1.2.Vrsta zahtjeva: izgradnja objekta benzinska crpka/pumpa

1.3.Adresa: Sarajevo, Vogošća, Hotonj bb

1.4.Službena kontakt osoba: Nadina Arnautović,savjetnik za investicije i investiciona ulaganja.

 

2. LOKACIJA POGONA I POSTROJENJA

 

2.1. Općina: Travnik

2.2. Lokalitet: Donje Osoje uz magistralnu cestu M-5, Travnik.

2.3. Zemljište: označeno kao kp.br. kp.br.  612/2, zv. „Majdan“ u naravi voćnjak  2. klase, površine 4570 m2 i dio k.p.br. 610, zv. „Majdan“ u naravi livada  4. klase, ukupne površine 6383 m2, upisane u zk.ul. br. 9899 k.o. NP_Travnik,  na investitora „Hifa-Petrol“ d.o.o. Sarajevo, Hotonj bb, Vogošća.

2.4. Prikaz: prizemni objekat benzinske crpke/stanice u kojem je predviđena prodavnica ulja i maziva, sredstva protiv zamrzavanja i sredstva autokozmetike pakirana pojedinačno u hermetički zatvorenim posudama do 5 litara, te koltlovnica na lož ulje. sistem za skladištenje i izdavanje tečnih goriva  kapaciteta 100 m3, odnosno 782,7 t (podzemni rezervoari, cjevovodi, automati za točenje goriva i dr.), sistem za skladištenje i izdavanje UNP (ukapljeni naftni plin), kapaciteta 6,4 m3, sistem za skladištenje i izdavanje Adblue, skladište plinskih boca (kavez-pune,prazne), brza električna stanica za punjenje (električni punjač),samouslužna autopraonica sa dva natkrivena boksa i magacin.

2.5. Podnositelj zahtjeva: „Hifa-Petrol“ d.o.o. Travnik  

 

3. PRILOŽENA DOKUMENTACIJA

Elaborat zaštite okoliša (zahtjev za izdavanje okolišne dozvole i Plan za upravljanje otpadom. Navedenu dokumentaciju izradio „Arhitekt“ d.o.o. Zenica od januara 2021. godine.

 

4. SUDJELOVANJE JAVNOSTI

4.1. javni poziv: istaknut na oglasnoj ploči; Općine, Mjesne zajednice Stari Grad-Travnik, u okruženju  i  web stranici općine Travnik.

4.2.javni uvid: u prostorijama općine, soba br. 41 u vremenu od 13,oo do 15,oo sati.

4.3.javna rasprava: velika sala općine Travnik, 23.02.2021.god, (utorak) u 11,oo sati

4.4. pismene primjedbe dostaviti Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove, do 22.02.2021.god. do 12,oo sati, poštom na adresu općina Travnik, Konatur bb, neposredno na protokol i/ili na e-mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. 

 

Napominjemo da će se javna rasprava zbog proglašene pandemije zaraze korona virusom COVID 19 održati uz korištenje svih propisanih mjera za sprječavanje širenja zaraze (socijala-fizička distanca najmanje 2 m, korištenje zaštitnih maski i rukavica i sl.).