1 1 1 1 1

U ponedjeljak 01.02.2021.godine održana je prva obuka u okviru pripremnih radnji iz ugovorenog Programa izrade strategije razvoja Općine Travnik 2021.-2027. na temu lana koja se odnosila na "Strategijski okvir sektora sigurnosti kao dio Strategije razvoja".

Obuku je održao Prof.dr. Kenan Dautović ispred Centra za strategijske studije (CESTS) - Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.  Polaznici obuke su Općinski razvojni  Tim Općine Travnik ,predstavnici  Sveučilišta /Univerziteta "Vitez" Vitez, Interni revizor Općine Travnik kao i predstavnici Općinskog vijeća - Odbora za sigurnost kao stalnog radnog tijela OV

Nakon završetka pripremne faze, Općinski razvojni  Tim Općine Travnik  i predstavnici  Sveučilišta /Univerziteta "Vitez" Vitez, a u okviru ugovorene dinamike na izradi Strategije razvoja , te faze izrade situacione analize i  stratečke platforme, utvrdit će prioritete i mjere i nastaviti intenzivan rad na izradi Strategije razvoja  Općine Travnik 2021-2027.