1 1 1 1 1

Danas je konstituisano Općinsko vijeće Travnik. Na sjednici održanoj u sali Centra za kulturu općine Travnik, vijećnici su položili svečanu zakletvu, izabrali Predsjedavajuću OV, imenovali članove stalnih radnih tijela Vijeća i donijeli odluku o V.D. načelnika Općine Travnik.