1 1 1 1 1

Općina Travnik je partner u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija.

Opći cilj projekta je osnaživanje civilnog društva da aktivno sudjeluje u donošenju odluka.

Očekivani rezultati projekta su razvijene procedure za transparentnu dodjelu finansijskih sredstava nevladinim organizacijama iz Budžeta Općine.

Radi bolje informisanosti građana u okviru projekta ReLOaD u sali centra Općine Travnik instaliran je interaktivni panel za pružanje usluga građanima.

Na ovaj način građani općine Travnik će svakodnevno moći dobiti informacije o radu općinske administracije.

Interaktivni panel biće instaliran u petak 02.10.2020. godine, a  građani će isti moći koristiti svaki radni dan u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.