1 1 1 1 1

Dana 10.09.2020.god. u ulici Aleja Konzula (zelena površina preko puta Univerziteta u Travniku) postavljeno je igralište za djecu (napravljeno od drveta iz privatnih šuma) od strane predstavnika samostalnog obrta „Bosanska Sofra“.

Ovo igralište je izrađeno u okviru međunardnog Programa „Osnaživanje zajednica putemdemokratskog upravljanja prirodnim resursima“, kojeg implementira nevladina organizacija fea iz Sarajeva (Inicijativa za šumarstvo i okoliš) i Danska savjetodavna organizacija – DFE zajedno sa Asocijacijom privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona.

Program je finansiran od strane Danske Vlade kroz Fond za jačanje civilnog društva – CISU.