1 1 1 1 1

Općinska izborna komisija Travnik obavještava birače naselja: Turbe – Ljubin Han da će svoje biračko pravo za Lokalne izbore 2020.godine, ostvariti na biračkom mjestu 091A010 TURBE 1. koje se nalazi na lokaciji OSNOVNA ŠKOLA Turbe.

Također se obavještavaju birači (1057) koji su ranije glasali na biračkom mjestu 091A020 – BOJNA, da se radi povećanja broja birača preko 1000, biračko mjesto moralo podjeliti na dva biračka mjesta, kako slijedi:

BIRAČKO MJESTO: 091A020 – BOJNA

birači iz ulica/naselja:

- BOJNA

- BOJNA SOKAK

- KENTEŠ

- POTOK

- DONJA BOJNA

- GORNJA BOJNA

- ANTIFAŠISTA

 

BIRAČKO MJESTO: 091A071 – ŠKOLSKA

birači iz ulica/naselja:

- ALEJA KONZULA

- NASELJE LUKE

- PAŠAMAHALA

- STADION

- ŠKOLSKA

- MEHMEDA SPAHE

 

VAŽNA NAPOMENA:

Lokacija za oba biračka mjesta je

OSNOVNA ŠKOLA TRAVNIK.