1 1 1 1 1

Komisija za mlade i ravnopravnost spolova Općine Travnik i Centar za edukaciju mladih (CEM) Travnik će dana 09.09.2020.godine s početkom u 11,00 h u Velikoj sali Općine Travnik održatI javno-medijsko predstavljanje dokumenta „STRATEGIJA ZA MLADE I RAVNOPRAVNOST SPOLOVA  OPĆINE TRAVNIK 2020. - 2027.GOD.“, kao  i zajedničku press konferenciju.