1 1 1 1 1

Danas je u Travniku održan  veoma važan sastanak Tima za prevenciju i sprječavanje korupcije kojem su prisustvovali i načelnik Općine Travnik,Admir Hadžiemrić,  zamjenik direktora Agencije za prvenciju korupcije i  kordinaciju borbe protiv korupcije BIH (APIK), Dragan Slipac kao i Šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo,Erduan Kafedžić.

Sastank je organizovan na inicijativu Tima za prevenciju i sprječavanje korupcije Općine Travnik s ciljem sagledavanja  reuzultata ,trenutno najbolje prakse u BiH  u antikoruptivnom djelovanju , tačnije Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

Prezentacijom multimodularnog analitičkog softvera „Anti- CorrupiKS“ , g-din Erduan Kafedžić prisutne je upoznao sa  radom i ruzultatima uspostavljenog registra nosioca javnih funkcija kojim se povećava transparentnost i kontrola rada nosioca javnih funkcija .

Cilj prezentacije je uvođenje ove prakse  na lokalnom nivou čime bi Travnik postao prva lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini sa uspostavljenim registrima  zaposlenih  i  imenovanih u javnom sektoru na lokalnom nivou .

Ovom prilikom izneseni su i podaci o realizaciji mjera Plana integriteta Općine Travnik  te je potvrđeno da je realizovano 90% od predviđenih mjera koje direktno , preventivno utiču na prevenciju koruptivnih radnji  i to prije zadatog roka .Upravo ovaj podatak razlog je i koraka naprijed koji Općina Travnik želi da učini uspostavom registara  zaposlenih i imenovanih u javnom sektoru.