1 1 1 1 1

Služba za civilnu zaštitu obavještava građane na pdručju općine Travnik da je, radi neodržavanja dimnjaka, u posljednjem periodu registrovano više požara na stambenim, poslovnim i drugim objektima, koji su nažalost odnijeli ljudske živote i uzrokovali veću materijalnu štetu.

Upozoravamo građane područja općine Travnik, da poduzmu preventivne mjere čišćenja dimnjaka u cilju sprječavanja i nastajanja negativnih (štetnih) posljedica po ljudske živote i materijalna dobra.

Za dojavu o požaru obavezno pozovite na besplatane telefoske brojeve vatrogasce 123 ili Kantonalni operativni centar civilne zaštite 121.

 

Također, molimo roditelje da svojoj djeci skrenu pažnju na opasnost od vatre, požara i načina dojave opasnosti.