1 1 1 1 1

Na područjima mjesnih zajednica Han Bila i Rudnik u toku su radovi na sanaciji korita rijeke Bila . Detaljnije, uslijed djelovanja prirodne nesreće 2019. godine došlo je do oštećenja obale korita rijeke Bile na području mjesne zajednice Rudnik u mjestu Alihodže. Sanacija se provodi izradom obaloutvrde kamenim materijalom.

U mjesnoj zajednici Han Bila u mjestu Han Bila takođe su u toku radovi na sanaciji korita rijeke Bila.

Istovremeno , obzirom da je, uslijed djelovanja prirodne nesreće 2019. godine došlo je do promjene vodotoka rijeke Čukovnice u mjestu Han Bila mjesna zajednica Han Bila. Izvršeno je vraćanje rijeke u korito i sanacija obale kamenim materijalom.

A u naselju Slimena  provodi se čišćenje i produbljivanje korita potoka.

Neke od detalja radova mogu se pogledati u fotogaleriji ispod:

image001
image002
image003
image004
image005
image006
image007
image008
Previous Next Play Pause
image001 image002 image003 image004 image005 image006 image007 image008