1 1 1 1 1

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06),  člana 34. stav 2. tačka 13. Statuta Općine Travnik ("Prečišćeni tekst - Službene novine Općine Travnik", broj 11/05), Općinsko vijeće Travnik, na 27. redovnoj sjednici, održanoj 09.08. 2019. godine, donijelo je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Strategije za mlade. Dokumenti se mogu preuzeti na linkovima ispod teksta.

Zaključak - Nacrt Strategije za mlade

Nacrt Strategije za mlade općine Travnik 2019-2023