1 1 1 1 1
U okviru aktivnosti na raelizaciji strateških ciljeva koji se odnose na razvoj Vlašića, Općina Travnik započela je niz aktivnosti na uređenju Sportsko-rekreacionog centra „Babanovac“. Među najznačajnije aktivnosti,svakako se ubraja i unapređenje infrastrukture.Stoga je početak radova na asvaltiranju pristupnih puteva u samom centru „Babanovca“,označio i početak velikog broja aktivnosti planiranih za ovo područje od kojih ,ovom prilikom izdvajamo i skoro usvajanje Odluke o komunalnom redu za područje Vlašića kao zone od posebnog interesa.