1 1 1 1 1
U okviru aktivnosti koje Služba za zajedničke i komunalne poslove provodi na uređenju naše općine i unapređenju njenog estetskog izgleda ,svakako je i organizacija posebnih aktivnosti u mjesecu aprilu kao mjesecu čistoće. Kako smatramo da uređenje našeg zajedničkog životnog prostora mora biti i planirano na način da uvažava prijedloge i sugestije svih, POZIVAMO građane, njihova formalna i neformalna udruženja,mjesne zajednice da Službi za zajedničke i komunalne poslove dostave svoje potrebe za sadnicama cvijeća i drveća , prijedloge za lociranje korpi za otpatke kao i sugestija za uređenjem nekih posebnih prostora i lokacija. Zbog specifičnosti prostora i klimatskih uslova na području Sportsko-rekreacionog centra „Babanovac“ ove aktivnosti provodiće se u mjesecu maju. Kontakt osoba : Almir Goloman- 061 475 950 Abid Drobo -061 105 947