1 1 1 1 1
Služba za zajedničke i komunalne poslove Općine Travnik poziva sve zainteresovane građane da svojim učešćem u javnoj raspravi na Nacrt odluke o komunalnoj naknadi daju doprinos pripremi što kvalitetnije Odluke. Javna rasprava će se održati 31.3.2010.godine ( srijeda) sa početkom u 11,00 sati u Velikoj Sali Općine Travnik.