1 1 1 1 1
Na 18.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Travnik koja je održana 18.03.2010.razmatran je i Nacrt Odluke o komunalnom redu na području turističkog naselja Babanovac te donesen sljedeći: Zaključak 1. Utvrđuje se Nacrt Odluke o komunalnom redu na području turističkog naselja Babanovac. 2. Nacrt Odluke o komunalnom redu na području turističkog naselja Babanovac stavlja se na javnu raspravu. 3. Javna rasprava održat će se u klubovima vijećnika Općinskog vijeća, radnim tijelima Općinskog vijeća, političkim strankama, na zborovima građana u mjesnim zajednicama, putem savjeta mjesnih zajednica, udruženjima građana, ostalim zainteresiranim subjektima, a trajat će 60 dana od dana donošenja, tj. od 18.03. do 18.05.2010. godine. 4. Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Odluke o komunalnom redu na području turističkog naselja Babanovac dostavit će se Službi za zajedničke i komunalne poslove koja organizira i sprovodi javnu raspravu, najkasnije do 18.05.2010. godine. 5. Služba za zajedničke i komunalne poslove vijeća dužna je da pripremi i podnese Općinskom vijeću Travnik prijedlog Odluke o komunalnom redu na području turističkog naselja Babanovac, vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznešenim na javnoj raspravi. Zainteresovani Odluku mogu preuzeti ovdje.

odluka-komunalni src