1 1 1 1 1
Za 18. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 18.03. 2010.godine (ČETVRTAK), u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik. utvrđen je sljedeći; Dnevni red 1.Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana „HPBŠ“ mikrolokacija „Bagat – Biblioteka 2.Prijedlog Odluke o provođenju izmjene dijela Regulacionog plana „HPBŠ“ mikrolokacija „Bagat – Biblioteka 3.Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje na pozicije u reguliranim organima općine Travnik 4.Nacrt Odluke o komunalnom redu na području turističkog naselja Babanovac 5.Prijedlog ugovora o zamjeni nekretnina 6.Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za trasu gasovoda Zenica – Travnik 7.Izvještaj o primjeni pozitivnih propisa i stalnoj kontroli privremenog smještaja za raseljena lica i nužnog smještaja za socijalne slučajeve 8.Izvještaj o procijenjenoj šteti 9.Informacija o realizaciji projekata infrastrukture u 2009. godini 10.Davanje prijedloga za članove školskih odbora 11.Rješenja za dodjelu zemljišta a)Maglić Ahmed b)Zahirović Senija c)Ljubomir Matić d)Osmanović Mevldudin e)Budach Biserka f)Muslimović Hasib g)Gaši Alji 12.Rješenja po tužbama a)Huseinović Adem b)Mrgić Samir c)Mulaosmanović Vesna d)Zdionica Mirzet e)Šehović Servezad 13.Nacrt Zakona o spriječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama KSB