1 1 1 1 1
17. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik, zakazana je za 09.02.2010. godine (UTORAK), u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik. Za sjednicu je utvrđen sljedeći; Dnevni red 1. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Komisije za davnje stručne ocjene u postupku donošenja urbanističkih saglasnosti 2. Prijedlog Odluke o visini poreza na imovinu 3. Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja općine Travnik za period 2010.-2015. godine 4. Odluka o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana „HPBŠ“ lokalitet Hotel – Pošta – Autobusna stanica, Zona kulturnih, administrativnih i poslovnih objekata, Travnik sa Planom i programom aktivnosti i projektnim zadatkom 5. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana Kukotnica Vlašić 6. Zaključak o utvrđivanju liste Općinskog vijeća Travnik za članove Komisije za koncesije iz oblasti vodoprivrede 7. Zaključak o utvrđivanju liste Općinskog vijeća Travnik za članove Komisije za koncesije iz nadležnosti Ministarstva privrede 8. Zaključak o održavanju javnih rasprava u postupcima davanja predhodne saglasnosti za dodjele koncesija 9. Nacrt Pravilnika o uslovima i načinu izbora upravitelja stambenih zgrada, postupku dodjele certifikata, pravima i obavezama etažnih vlasnika i upravitelja i uslovima pod kojima se gubi certifikat upravitelja 10. Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva za 2009. godinu 11. Izvještaj o radu KPOR-a za 2009. godinu 12. Informacija o redovnom održavanju puteva i gradskih ulica na području općine Travnik u 2009. godini 13. Informacija o dodijeljenim stipendijama za akademsku / školsku 2009./2010. godinu