1 1 1 1 1
Za 16. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 29.12. 2009. godine (UTORAK), u 10,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik. Za sjednicu je utvrđen sljedeći; Dnevni red 1. Rebalans Budžeta općine Travnik za 2009. godinu 2. Prijedlog Budžeta općine Travnik za 2010. godinu 3. Odluka o Budžetu općine Travnik za 2010. godinu 4. Odluka o izvršenju Budžeta općine Travnik za 2010. godinu