Sjednice

Sjednice Općinskog vijeća

 Zakazana je 38. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati u srijedu 06.09. 2023. godine sa početkom u 10:00 sati  u velikoj sali Općine Travnik.


Za sjednicu je utvrđen sljedeći dnevni red:
1. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „HPBŠ“ lokalitet Autobusna stanica - Pošta Travnik.
2. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjene i dopune Regulacionog plana „Kukotnica“ Vlašić – Zona 1 „Dolina panjeva II – Kukotnica”.
3. Prijedlog Odluke o donošenju izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „Babanovac“ Vlašić, lokalitet CENTAR.
4. Prijedlog Odluke o provođenju izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „Babanovac“ Vlašić, lokalitet CENTAR.
5. Razmatranje ugovora o osnivanju Javnog preduzeća „Lašva“.
6. Prijedlog Odluke o prihvatanju ugovora o osnivanju Javnog preduzeća Lašva.
7. Preporuka sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije u Upravni odbor JU „Dom zdravlja“ Travnik sa prijedlogom Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Travnik.
8. Preporuka sa prijedlogom rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije u Upravni odbor JU „Apoteka/Ljekarna“ Travnik sa prijedlogom Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Apoteka/Ljekarna“ Travnik.
9. Rješenja o dodjeli zemljišta:
a) Berbić Davud
b) Smajlović Amra
c) Anto i Delfa Šimić
d) Čajdić Rijad
e) Hasanbašić Muamer
f) Đananović Azrudin
g) Hasičić Jasmin
h) Vrbanjac Edin
i) Mihaljević Mirela